@article{Bugajski:2017,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "O tradycjach językoznawstwa normatywnego",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 7",
  pages   = "7--22",
  year    = "2017",
}