@article{Uździcka:2017,
  author  = "M. Uździcka",
  title   = "O nowym pojęciu glosariusza (na materiale literatury fantasy). Rekonesans badawczy",
  journal = "Stylistyka : Słowo a styl",
  volume  = "XXVI",
  pages   = "269--289",
  year    = "2017",
}