@article{Wojciechowska:2017,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Afektonimy jako przedmiot badań lingwistycznych (na materiale listów Wojciecha Kossaka do żony)",
  journal = "Stylistyka : Słowo a styl",
  volume  = "XXVI",
  pages   = "291--204",
  year    = "2017",
}