@article{Uździcka:2017,
  author  = "M. Uździcka",
  title   = "Rola prasy dziecięcej w kształtowaniu kompetencji literackiej najmłodszych czytelników w dobie porozbiorowej",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "3",
  pages   = "59--75",
  year    = "2017",
}