@article{Wojciechowska:2017,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Wisława Szymborska w roli redaktora "Poczty literackiej". Obraz nadawcy",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "3",
  pages   = "141--152",
  year    = "2017",
}