@article{U¼dzicka:2017,
  author  = "M. U¼dzicka",
  title   = "Profesor Marian Bugajski",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "3",
  pages   = "407--413",
  year    = "2017",
}