@article{Węgorowska:2018,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Językoznawstwo i językoznawcy w świetle życia we wspomnieniach profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko(Kamińskiej)",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 4",
  pages   = "171--183",
  year    = "2018",
}