@article{Węgorowska:2019,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Jan Paweł II a Czarna Madonna z Jasnej Góry. Refleksje lingwistyczno-kulturologiczne",
  journal = "Wrocławski Przegląd Teologiczny",
  volume  = "r. XXVII",
  number  = "nr 1",
  pages   = "235--252",
  year    = "2019",
}