@article{Bugajski:2019,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "Onufrego Kopczyńskiego koncepcja kultury języka",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 8 (767)",
  pages   = "28--45",
  year    = "2019",
}