@article{Bugajski:2019,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "Między gramatyką opisową a normatywną. Jeszcze o Józefie Mrozińskim",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 10",
  pages   = "48--63",
  year    = "2019",
}