@article{Kruk:2019,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej - działalność Dietmara Woidkego",
  journal = "Rocznik Polsko-Niemiecki",
  number  = "nr 27",
  pages   = "147--167",
  year    = "2019",
}