@article{Kruk:2019,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Militarne zaangażowanie Niemiec w Afryce - wybrane aspekty",
  journal = "Rocznik Integracji Europejskiej",
  number  = "nr 13",
  pages   = "243--256",
  year    = "2019",
}