@article{Wojciechowska:2019,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "O dyskursie epistolarnym w świetle korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza",
  journal = "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza",
  volume  = "Vol. 26",
  number  = "nr 2",
  pages   = "281--292",
  year    = "2019",
}