@article{Bugajski:2020,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "Tomasza Szumskiego poglądy normatywne w dziele "Dokładna nauka języka i stylu polskiego"",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 1 (770)",
  pages   = "26--38",
  year    = "2020",
}