@article{Wojciechowska:2019,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "List w służbie pamięci. Dokumentalny wymiar korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza",
  journal = "Stylistyka",
  volume  = "t. 19",
  pages   = "195--214",
  year    = "2019",
}