@article{Węgorowska:2019,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Przeszłość południowokresowej rezydencji w Psarach utrwalona w archiwum ludzkiej pamięci i wybranych, współczesnych źródłach pisanych (refleksje filologiczno-lingwokulturologiczne)",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume  = "5",
  pages   = "99--108",
  year    = "2019",
}