@article{Kruk:2020,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Międzynarodowe role Unii Europejskiej w wypowiedziach Javiera Solany, Catherine Ashton i Federiki Mogherini podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w latach 2009-2019",
  journal = "Politeja",
  volume  = "3(66)",
  pages   = "133--144",
  year    = "2020",
}