@article{Kruk:2020,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Sprawy Afryki na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa",
  journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
  number  = "nr 2",
  pages   = "79--93",
  year    = "2020",
}