@article{Wojciechowska:1997,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Obraz artystów w tekstach Magdaleny Samozwaniec",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 8",
  pages   = "30-42",
  year    = "1997",
}