@article{Hałas:1999,
  author  = "B. Hałas and A. Wojciechowska",
  title   = "Kontekst a innowacje leksykalne w prasie",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 8/9",
  pages   = "64-72",
  year    = "1999",
}