@article{Bugajski:1999,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "O stanie i potrzebach polskiej ortografii",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 7",
  pages   = "2-7",
  year    = "1999",
}