@article{Bugajski:2001,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "Język polski na przełomie stuleci - uwagi o niektórych przyczynach bieżącego stanu",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 7",
  pages   = "2-6",
  year    = "2001",
}