@article{Wojciechowska:1992,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Kolegium czy college?",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 1",
  pages   = "83--88",
  year    = "1992",
}