@article{Bugajski:1996,
  author  = "M. Bugajski and A. Wojciechowska",
  title   = "Teoria językowego obrazu świata w badaniu indolektu pisarza",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 3",
  pages   = "17--25",
  year    = "1996",
}