@article{Wojciechowska:1989,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Sprawozdanie z sesji naukowej nt. Aktualne problemy kultury jezyka",
  journal = "JÍzyk Polski",
  number  = "nr 3-5",
  pages   = "221--222",
  year    = "1989",
}