@article{Kaczor:2013,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Kolokacje przymiotnikowe wybranych pojęć związanych z etyką społeczną (na przykładzie portalu Onet.pl)",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo",
  volume  = "IX",
  pages   = "63--72",
  year    = "2013",
  note = "",
}