@article{Borawski:2014,
  author  = "S. Borawski and M. Uździcka",
  title   = "W kręgu pryncypiów w studiach nad triadą: język - obyczaj - wspólnota",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica",
  volume  = "48",
  pages   = "9--19",
  year    = "2014",
  note = "",
}