@article{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Kontekst sytuacyjny tekstu a eksplikowanie określonych pojęć etyczno-społecznych (na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych)",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo",
  volume  = "z. X",
  pages   = "35--47",
  year    = "2014",
  note = "",
}