@article{Bugajski:2000,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "Kilka uwag o wspó³czesnej komunikacji medialnej",
  journal = "Prace Filologiczne",
  volume  = "T. 45",
  pages   = "75-81",
  year    = "2000",
  note = "",
}