@article{Wojciechowska:1988,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Frazeologia ptoczna i sposoby jej przekształcania w "Mojej wojnie trzydziestoletniej" Magdaleny Samozwaniec",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska : Z. 5",
  pages   = "237--244",
  year    = "1988",
  note = "",
}