@article{Węgorowska:2005,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Ajkait, ambroid, der Eridanu, sukcynit... O nazwach związanych z bursztynem",
  journal = "Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "Z. 2",
  pages   = "367--378",
  year    = "2005",
  note = "",
}