@article{Uździcka:1988,
  author  = "M. Uździcka",
  title   = "Nazewnictwo w poezji Kazimierza Wierzyńskiego",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska : Z. 5",
  pages   = "229--235",
  year    = "1988",
  note = "",
}