@article{Bugajski:1990,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "Typy kontaktu językowego",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska",
  number  = "Z. 6",
  pages   = "151--`161",
  year    = "1990",
  note = "",
}