@article{Węgorowska:2010,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Wileńskie nazwy - symbole w dawnej i współczesnej edukacji polonistycznej (wybrane zagadnienia)",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 6-7",
  pages   = "261--277",
  year    = "2010",
  note = "",
}