@article{Wojciechowska:2010,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Sposoby wskazywania osób w rękopisie ZNiO sygn. 7529/III",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica",
  volume  = "45",
  pages   = "209--226",
  year    = "2010",
  note = "",
}