@article{Węgorowska:2008,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Kamienie szlachetne i metale szlachetne we współczesnej frazeologii polskiej",
  journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica",
  volume  = "IV",
  pages   = "328--346",
  year    = "2008",
  note = "",
}