@article{Węgorowska:2011,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Językowo-kulturowo-symboliczna zaduma nad północnokresowym kultem zmarłych utrwalonym w badaniach polskich uczonych różnych pokoleń",
  journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica",
  volume  = "VI",
  pages   = "190--207",
  year    = "2011",
  note = "",
}