@article{Węgorowska:2006,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Ciekawostki i dygresje w polskiej edukacji dialektologicznej",
  journal = "Rozprawy Komisji Językowej (Łódź)",
  volume  = "t. LI",
  pages   = "353--361",
  year    = "2006",
  note    = "Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź",
}