@article{Węgorowska:1997,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Gwarowe słownictwo wileńskie na Pomorzu Zachodnim (na materiale języka mieszkańców Choszczna)",
  journal = "Rocznik Naukowo Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze",
  pages   = "265--274",
  year    = "1997",
  note = "",
}