@article{Węgorowska:2002,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Słownictwo Akademickiego Klubu Włóczęgów",
  journal = "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica",
  volume  = "6",
  pages   = "421--431",
  year    = "2002",
  note = "",
}