@article{Wojciechowska:2012,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Uwarunkowania zewnętrzne a realizacja wzorca gatunkowego protokołu",
  journal = "Język a Kultura",
  volume  = "tom 23",
  pages   = "121--133",
  year    = "2012",
  note = "",
}