@article{Bugajski:2000,
  author  = "M. Bugajski and A. Wojciechowska",
  title   = "Językowy obraz świata a literatura",
  journal = "Język a Kultura : Acta Universitatis Wratislaviensis",
  volume  = "Tom 13",
  number  = "No 2218",
  pages   = "153--159",
  year    = "2000",
  note = "",
}