@article{Wojciechowska:2013,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Wizerunek działaczki w świetle dokumentów polskich organizacji kobiecych z końca XIX wieku",
  journal = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze",
  volume  = "r. 2011",
  pages   = "219--232",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra",
}