@article{Uździcka:2013,
  author  = "M. Uździcka",
  title   = "Leksyka terminologiczna w "Słowniku wileńskim" i rękopiśmiennych notatkach z wykładów agronomicznych z poł. XIX wieku",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica",
  volume  = "47",
  pages   = "94--105",
  year    = "2013",
  note = "",
}