@article{Kaczor:2013,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Kolokacje czasownikowe pojęć związanych z etyką społeczną (na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych)",
  journal = "Prace Językoznawcze",
  volume  = "XV/4",
  pages   = "13--23",
  year    = "2013",
  note = "",
}