@InProceedings{Wojciechowska:1995,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title       = "Dom w twórczości Magdaleny Samozwaniec",
  booktitle   = "Dom w języku i kulturze : Materiały z konferencji "DOM w języku i kulturze"",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Uniwersytet Szczeciński Instytut Filologii Polskiej",
  pages       = "369-378",
  organization = "Uniwersytet Szczeciński Zakład Etnolingwistyki",
  editor      = "Grażyna Sawicka",
  year        = "1995",
}