@InProceedings{Bugajski:1997,
  author  = "M. Bugajski",
  title       = "Sytuacyjne i kontekstowe uwarunkowania komunikacji językowej teraĽniejszo¶ć i perspektywy badawcze",
  booktitle   = "Retrospektívne a perspektívne pohl'ady na jazykovú komunikáciu : materiáli z 3. konferencie o komunikácii",
  address     = "Banska Bystrica-Donovaly, Słowacja",
  publisher   = "Banska Bystrica, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela",
  volume      = "1",
  pages       = "25-31",
  organization = "Ministerstvo ąkolstva Slovenskej republiky, Univerzitya Mateja Bela w Banskej Bystryci",
  editor      = "Pavol Odaloą",
  year        = "1997",
}