@InProceedings{Wojciechowska:2001,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title       = ""Pułapka internetowa", czyli o słownictwie związanym z internetem",
  booktitle   = "Nowe media, nowe w mediach : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8386309605",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna wydaw. Arboretum",
  pages       = "120--132",
  organization = "Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego",
  editor      = "Igor Borkowski, Aleksnder Woźny",
  year        = "2001",
}