@InProceedings{Bugajski:2001,
  author  = "M. Bugajski",
  title       = "Między kulturą jezyka a lingwistyką normatywna",
  booktitle   = "O trudnym łatwo : Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki; ISBN: 8322922841",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  pages       = "32--39",
  editor      = "Jan Miodek i Monika Zaśko-Zielińska",
  year        = "2001",
}