@InProceedings{Wojciechowska:2002,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title       = "Autoprezentacja w prasie (na materiale "Gazety Lubuskiej")",
  booktitle   = "W lustrze : wizerunek mediów własny: materiały II konferencji z cyklu "Nowe media - nowe w mediach"]; ISBN: 8386308796",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna Wydaw. Arboretum",
  pages       = "173--181",
  organization = "Uniwersytet Wrocławski",
  editor      = "Igor Borkowski, Aleksander Woźny",
  year        = "2002",
}